Pi coin - first phone mining coin.

PI NETWORK ແມ່ນຫຍັງ?

Pi ແມ່ນຫຼຽນທໍາອິດທີ່ຂຸດຄົ້ນໂທລະສັບທີ່ມີຜູ້ໃຊ້ແລະໂຫມດຈໍານວນຫລາຍ. ເຂົ້າຮ່ວມຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຫຼຽນ Pi.

ກ່ອນທີ່ຈະຊ້າເກີນໄປ,
ແລ່ນ Pi ດຽວນີ້


ທຸກຄົນມີໂທລະສັບມືຖື. ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງໄປຫາມືຖືເຖິງແມ່ນວ່າການຂຸດຄົ້ນ crypto.

ການຂຸດຄົ້ນ Pi ໃນມືຖືແມ່ນພະລັງງານແສງສະຫວ່າງ, ຟຣີ ແລະງ່າຍຫຼາຍ.
So, many people left out of the cryptocurrency era will be Pi users. It’s your turn and chance.

Join in Pi first
ສຶກສາຕໍ່ມາ


Already over 45M people worldwide are participating in Pi network. Start mining as soon as possible. The mining rate continues to decrease than last month.

* PI™, PI NETWORK™,™ ເປັນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຂອງບໍລິສັດຊຸມຊົນ PI.

ການຂຸດຄົ້ນໂທລະສັບມືຖື


Pi network - first phone mining coin.

ໂດຍທົ່ວໄປ, ການຂຸດຄົ້ນ crypto ໃຊ້ພະລັງງານຫຼາຍແລະຊັບພະຍາກອນຄອມພິວເຕີ້. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເຄືອຂ່າຍ Pi ແມ່ນເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະງ່າຍດາຍ. ວິທີການຂອງເຄືອຂ່າຍ Pi ເປັນການຂຸດຄົ້ນໂທລະສັບມືຖືຈະກາຍເປັນຕົ້ນຕໍຫຼັງຈາກ bitcoin.


ວິທີການແລ່ນ Pi

ມັນງ່າຍດາຍ. ຕິດຕັ້ງແອັບ Pi ແລະປຸ່ມການຂຸດຄົ້ນແຖບໜຶ່ງຄັ້ງຕໍ່ມື້. ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນ, Pi ຈະຖືກເຕີມລົງໄປໃນໄລຍະເວລາ.


ລະຫັດເຊີນຫຼຽນ Pi

hanbee100