Beth yw rhwydwaith Pi?

Pi yw'r darn arian cloddio ffôn cyntaf. Ymunwch â'r chwyldro crypto.

Cyn rhy hwyr,
Rhedeg Pi nawr


Nid yw pi darn arian yn gwastraffu adnoddau ffôn.

Nid oes angen i ddarn arian dalu unrhyw arian.

Dim ond gosod Pi App ar eich ffôn a chlicio unwaith y dydd, yna bydd y darn arian yn cael ei lenwi dros amser.

Cymryd rhan mewn Pi yn gyntaf
Astudiwch yn nes ymlaen


Eisoes mae dros 35M o bobl ledled y byd yn cymryd rhan yn rhwydwaith Pi. Dechreuwch gloddio cyn gynted â phosibl. Mae'r gyfradd mwyngloddio yn parhau i ostwng na'r mis diwethaf.

Cloddio ffôn symudol


pi-network

Yn gyffredinol, mae mwyngloddio crypto yn defnyddio llawer o adnoddau ynni a chyfrifiadura. Fodd bynnag, mae rhwydwaith Pi yn eco-gyfeillgar ac yn syml. Bydd dull rhwydwaith Pi fel mwyngloddio ffôn symudol yn dod yn brif ffrwd ar ôl bitcoin.


Syml.

Gosod Pi App & Cliciwch Unwaith y Dydd


Pi cornelcod gwahoddiad

park996

Cysylltwch â ni