Tỷ lệ khai thác tiền xu Pi

pi-coin-mining-rate

Kế hoạch tỷ lệ khai thác tiền xu Pi

pi-coin-mining-rate

** TBD = được xác định.

Đây là kế hoạch tỷ lệ khai thác của Pi coin. Kiểm tra Mainnet, giảm một nửa tỷ lệ khai thác, tăng thành viên, khả năng ngừng thành viên mới và kết thúc khai thác.

Theo nhóm nòng cốt, kế hoạch trên có thể thay đổi. Tuy nhiên, Mainnet được lên lịch trước khi kết thúc năm 2021. Ngoài ra, tốc độ khai thác có thể giảm một nửa hoặc giảm xuống 0 tại Mainnet và khi Pi đạt được 100 triệu người dùng.

The number of users of a blockchain project is an important factor in its success. I believe that Pi coin mining will go on for quite a long time.

Thêm Pi của tôi khi có thể.

18 comments

    1. I am waiting mainnet, listing on crypto exchange market, usage instead of cash. Life may turn wherever. Don’t worry about failure. we have spent just little time to get pi coin.

    1. After mainnet, we can give and take pi coin. At that time, pi coin will have a value(price). Many pi users with a shop plan to accept pi coin instead of cash.

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Required fields are marked *