TIN TỨC

Cung cấp tiền xu Pi - còn lại rất nhiều số Pi có thể khai thác được

Cung cấp và phân phối Pi Coin. Như bạn có thể thấy, vẫn còn rất nhiều đồng Pi có thể khai thác được. Của tôi cứng trước khi ...
pi blockchain explorer

Nhìn xung quanh 'nhà thám hiểm khối Pi'

Giao dịch tiền xu Pi Truy cập 'Pi Block Explorer', nơi bạn có thể xem tất cả các giao dịch trên Pi Blockchain. Còn bây giờ thì ...
pi-coin-mining-rate

Tỷ lệ khai thác tiền xu Pi

Kế hoạch tỷ lệ khai thác tiền xu Pi ** TBD = sẽ được xác định. Đây là kế hoạch tỷ lệ khai thác của Pi coin. Đánh dấu ...
The temple of pi network

Hành trình mạng Pi

Hãy xem con đường mà mạng Pi đã đến. Pi coin hành trình ngày 14 tháng 3 năm 2019 Pi chính thức ra mắt để giải quyết ...