Pi NEWS

Pi մետաղադրամների մատակարարում – մնացել է շատ ականապատվող Pi

Pi Coin Supply and Distribution. As you can see, there are still many mineable Pi coin left. Mine hard before ...
pi blockchain explorer

Նայիր շուրջը «Pi block Explorer»

Pi մետաղադրամի գործարքներ Այցելեք «Pi Block Explorer», որտեղ կարող եք տեսնել բոլոր գործարքները Pi Blockchain-ում: Առայժմ դա...
pi-coin-mining-rate

Pi մետաղադրամի հանքարդյունաբերության տոկոսադրույքը

Pi մետաղադրամի հանքարդյունաբերության տոկոսադրույքի պլան **TBD = պետք է որոշվի: Սա Pi մետաղադրամի հանքարդյունաբերության տոկոսադրույքի պլանն է: Ստուգեք...
The temple of pi network

Pi ցանցի ճանապարհորդություն

Տեսեք, թե ինչպես է եկել Pi ցանցը: Pi coin-ի ճանապարհորդությունը 2019 թվականի մարտի 14-ին Pi-ն պաշտոնապես մեկնարկում է բլոկչեյնը լուծելու համար…
pi user growth

Քանի՞ մարդ է ներգրավված Pi ցանցում: 2022 թվականի մարտին Pi-ի հիմնական թիմը հայտարարեց, որ հասել է 33 միլիոն ...