How to install Pi network App

Are you looking for a way to install Pi App? Here is a simple answer and key tips.

1. Download the official app

2. And then, Proceed in order

how to install Pi network App
how to install Pi network App
how to install Pi network App

No explanation needed. Rather, an additional explanation makes it more complicated. Everyone can do it easily.

3. Tips for creating Pi account

  • Tên: You must write down your real name based on Passport or Official ID.
  • Username: Make username simple to spell. It will help you get more team members.
  • Mã mời: You can get some bonus Pi every day due to a sincere inviter. I’m eager for Pi network success. So, use my Pi Network Invitation Code “hanbee100
  • Xác minh tài khoản: Sau khi đăng nhập, hãy xác minh số điện thoại hoặc Facebook của bạn trong phần hồ sơ.Việc xác minh rất quan trọng để khôi phục tài khoản Pi của bạn khỏi các sự cố về điện thoại. Nếu có thể, hãy xác minh tất cả.
  • Giúp đỡ nhiều hơn? : Đi đến [ Câu hỏi thường gặp về mod] trong phòng trò chuyện của ứng dụng sau khi đăng nhập.