نحوه نصب برنامه شبکه Pi

Are you looking for a way to install Pi App? Here is a simple answer and key tips.

1. برنامه رسمی را دانلود کنید

2. و سپس، به ترتیب ادامه دهید

how to install Pi network App
how to install Pi network App
how to install Pi network App

نیازی به توضیح نیست در عوض، توضیح اضافی آن را پیچیده تر می کند. همه به راحتی می توانند این کار را انجام دهند.

3. Tips for creating Pi account

  • نام: شما باید نام واقعی خود را بر اساس پاسپورت یا شناسه رسمی بنویسید.
  • نام کاربری: Long, difficult username is bad for growing your team. An easy-to-spelling username will help you attract more team members.
  • کد دعوت: You can get some bonus Pi every day due to a sincere inviter. I’m eager for Pi network success. So, use my Invitation Code for Pi. – “nis7daci”
  • تایید حساب: پس از ورود، شماره تلفن یا فیس بوک خود را در قسمت پروفایل تایید کنید.تأیید برای بازیابی حساب Pi شما از مشکلات تلفن مهم است. در صورت امکان، هر دو را تأیید کنید.
  • کمک بیشتر؟ : قابل اعتماد و متخصص [ سؤالات متداول Mods ] در چت روم برنامه پس از ورود به سیستم.