lấy Pi

Cách kiếm thêm tiền Pi

Kiểm tra bên dưới để kiếm thêm tiền Pi.

  1. Bấm vào nút khai thác đúng lúc.Phiên khai thác được gia hạn sau mỗi 24 giờ.
  2. Làm cho vòng kết nối an ninh trở nên đầy đủvới 5-10 thành viên chắc chắn sẽ vượt qua KYC. Bạn có thể tạo vòng tròn bảo mật trong 4 phiên kiếm tiền từ lần khai thác đầu tiên. Người dùng Pi trong Danh bạ điện thoại của bạn hoặc nhóm kiếm tiền của bạn có thể là thành viên trong vòng kết nối.
    Người ta không biết liệu trẻ vị thành niên có trải qua KYC hay không. Vì vậy, tốt hơn hết bạn không nên thêm con mình vào vòng bảo mật.
  3. Làm cho nhóm thu nhập của bạn trở nên khổng lồ.Đó là điểm mấu chốt để kiếm được nhiều Pi coin. Không giới hạn số lượng và phần thưởng khá lớn. Kiếm phần thưởng nhóm được mời bằng mã của bạn là tất cả của bạn. Nó không liên quan đến người mời của bạn. Người mời của bạn trở thành thành viên nhóm kiếm tiền đầu tiên của bạn.
    Invite your friends, family and acquaintance and use a web tool such as blog, YouTube or internet community to build your earning team.
  4. Configure lockup rate. Tab 3bars of Pi app’s upper main screen – tab Mainnet – Configure lockup rate. You can get large bonus rewards according to lockup period and amount.
  5. Utility usage bonus. Your activity on Pi browser are monitored by Pi server, so you can get some rewards. The reward amount is determined by the number and proper usage time of apps in Pi Browser.
  6. Run the node of Pi network.