Hvordan få mer Pi-mynt

Let’s learn how to mine Pi coin.

  1. Klikk på mining-knappen i tide.Gruveøkten fornyes hver 24. time.
  2. Gjør sikkerhetssirkelen fullmed 5-10 medlemmer som sikkert vil bestå KYC. Du kan lage sikkerhetssirkel i 4 opptjeningsøkter fra første gruvedrift. Pi-brukere i telefonen Kontakter eller ditt tjenerteam kan være kretsmedlemmet.
    Det er ukjent om mindreårige går gjennom KYC. Så du bør ikke legge barna dine til sikkerhetssirkelen.
  3. Gjør det tjenende teamet ditt stort.Det er nøkkelpunktet for å tjene mange Pi-mynter. Det er ingen begrensning på antallet og belønningene er ganske store. Å tjene teambelønninger invitert med koden din er helt ditt. Det gjelder ikke innbyderen din. Inviteren din blir ditt første tjenende teammedlem.
    Inviter venner, familie og bekjente, og bruk et nettverktøy som blogg, YouTube eller internettfellesskap for å bygge ditt tjenerteam.
  4. Konfigurer låsehastighet. Fane 3-linjer på Pi-appens øvre hovedskjerm – fane Mainnet – Konfigurer låsehastighet. Du kan få store bonusbelønninger i henhold til låseperiode og beløp.
  5. Bonus for bruk av verktøy.Aktiviteten din på Pi-nettleseren overvåkes av Pi-serveren, slik at du kan få noen belønninger. Belønningsbeløpet bestemmes av antall og riktig brukstid for apper i Pi-nettleseren.
  6. Kjørnodeav Pi-nettverket.