Pi coin - first phone mining coin.

MẠNG PI là gì?

Pi is the first mobile phone mining coin with huge users and nodes. Let’s go along with Pi coin’s success.

Trước khi quá muộn,
Chạy Pi ngay bây giờ


Mọi người đều có một chiếc điện thoại di động. Mọi thứ đều dành cho thiết bị di động, kể cả khai thác tiền điện tử.

Khai thác Pi trên thiết bị di động nhẹ, miễn phí và rất dễ dàng.
Vì vậy, nhiều người bị loại khỏi kỷ nguyên tiền điện tử sẽ là người dùng Pi. Đến lượt bạn và cơ hội.

Tham gia Pi trước
Học sau


Already over 45M people worldwide are participating in Pi network. Start mining as soon as possible. The mining rate continues to decrease than last month.

* PI™, MẠNG PI™,là thương hiệu của PI Community Company.

Khai thác điện thoại di động


Pi network - first phone mining coin.

Nói chung, khai thác tiền điện tử sử dụng rất nhiều năng lượng và tài nguyên máy tính. Tuy nhiên, mạng Pi thân thiện với môi trường và đơn giản. Phương thức khai thác mạng Pi như một phương thức khai thác trên điện thoại di động sẽ trở thành xu hướng chủ đạo sau bitcoin.


Làm thế nào để chạy Pi

Nó đơn giản. Cài đặt ứng dụng Pi và nút khai thác tab mỗi ngày một lần. Và sau đó, Pi sẽ được lấp đầy theo thời gian.


Mã mời xu Pi

“ksc32000”