การเดินทางเครือข่าย Pi

ดูวิธีที่เครือข่าย Pi ได้มา 14 มี.ค. 2019 Pi เปิดตัวอย่างเป็นทางการเพื่อจัดการกับการเข้าถึงบล็อคเชนและสร้างเศรษฐกิจแบบครอบคลุม 30 เม.ย. 2019 ผู้บุกเบิก 1,000 คนเข้าร่วม 23 พฤษภาคม 2019 ผู้บุกเบิก 10,000 คนผู้บุกเบิก 30 ต.ค. 2019 ผู้บุกเบิก 1 ล้านคน 31 มี.ค. 2020 ระยะที่ 2 เริ่มเฟส Testnet & Pi เป็นครั้งแรก โหนดเข้าร่วม… อ่านต่อไป การเดินทางเครือข่าย Pi